Dorota
Piekaj-Stefańska

Otolaryngolog

Dział:

Poradnia otolaryngologiczna

Rejestracja:

34 314 71 07 lub 781 754 455 

Lek. Dorota Piekaj-Stefańska jest otolaryngologiem, specjalistą foniatrą dla dorosłych i dzieci.
Specjalizuje się w diagnostyce zaburzeń głosu i mowy na podłożu wrodzonym, wad rozwojowych czy też niedyspozycji powstałych na tle zawodowym.
Przeprowadza rehabilitacje foniatryczne w szerokim zakresie- współpracuje z dziećmi opóźnionymi rozwojowo, dziećmi z autyzmem, z pacjentami po zabiegach ośrodka mowy czy głosu, z pacjentami neurologicznymi w przypadku afazji czy dyzartrii.
Współpracuje z pacjentami po usunięciu krtani. Zajmuje się nauką i kształtowaniem prawidłowej emisji głosu .
Dodatkowo przeprowadza konsultacje foniatryczne do celów orzecznictwa.
Wykłada na wielu uczelniach z zakresu logopedii, foniatrii, audiologii i laryngologii m.in. Wrocław, Kraków, Częstochowa.