Mariusz Skoneczny

Mariusz
Skoneczny

Urolog

Dział:

Urologia

Rejestracja:

34 314 71 07 lub 781 754 455 

Lek. Mariusz Skoneczny zajmuje się diagnozowaniem oraz leczeniem chorób układu moczowego oraz schorzeń męskich narządów płciowych. Jest absolwentem studiów medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Po ukończeniu stażu podyplomowego rozpoczął pracę w Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (szpital im. WAM w Łodzi) oraz pracę w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. M. Pirogowa w Łodzi w Oddziale Urologii i Transplantacji Nerek. Aktywnie uczestniczy w pracy oddziału oraz w zakresie zadań, jakie niosą zagadnienia związane z przeszczepami nerek. W 2019 roku uzyskał międzynarodowy tytuł specjalisty Urologa Febu (European Board of Urology). Ponadto od 11 lat jest aktywnym współorganizatorem wielu zjazdów oraz konferencji związanych z dziedzinami zabiegowymi,
Lek. Mariusz Skoneczny zajmuje się urologicznym zabiegami endoskopowymi i laparoskopowymi, które dają szerokie spektrum możliwości leczenia, minimalizując skutki uboczne oraz dają możliwość skrócenia czasu leczenia.