Neurochirurgia

W Centrum Medycznym Alfamedica nie tylko konsultują specjaliści z zakresu neurologii i neurochirurgii, ale również wykonywane są specjalistyczne zabiegi mogące przynieść ulgę w chorobach układu nerwowego, które nie mogły zostać zaleczone metodami farmakologicznymi. Naszych specjalistów cechuje holistyczne podejście do medycyny, a każdy zabieg poprzedzony jest specjalistycznymi badaniami diagnostycznymi i dogłębną analizą przypadku. Wśród leczonych przypadłości wymienić można m.in. bóle kręgosłupa i nerwów, neuralgie, atypowe bóle twarzy, bóle i zawroty głowy, problemy z widzeniem czy drętwienie kończyn.

Koordynatorem zabiegów jest Pani Klementyna Zjawiona:

tel.: 609 558 090 (8:00 -17:00 od poniedziałku do piątku)
e-mail: zabiegi@alfamedica.med.pl

Wykonywane zabiegi:

Podanie blokady

Blokady w neurochirurgii wykorzystywane są w celu miejscowego znieczulenia nerwów. W efekcie następuje nie tylko usunięcie bólu, ale także precyzyjne zniwelowanie stanu zapalnego oraz skurczów mięśni. Metoda znajduje zastosowanie w leczeniu takich schorzeń, jak:

 • ból kręgosłupa,
 • ból nerwu nadłopatkowego,
 • neuralgia nerwów potylicznych,
 • neuralgia nerwu trójdzielnego,
 • ból nerwu usznego wielkiego,
 • atypowe bóle twarzy,
 • bóle głowy typu Hortona.
 • ból stawów,
 • neuralgii językowo-gardłowej,
 • neuralgia międzyżebrowa

Termolezja

Metoda zwalczania bólu w neurochirurgii poprzez likwidację struktur nerwowych wysoką temperaturą. Termolezja powoduje wytwarzanie w tkankach temperatury około 80 stopni Celsjusza, dzięki działaniu specjalnej elektrody. Temperatura precyzyjnie niszczy nawet małe połączenia nerwowe w promieniu kilku milimetrów od elektrody. Zabieg odznacza się wysoką skutecznością i niskim prawdopodobieństwem wystąpienia skutków ubocznych. Termolezję wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. Metoda znajduje zastosowanie w leczeniu bólu nowotworowego, bólu kręgosłupa wynikającego z uszkodzeń mechanicznych (odcinek szyjny, piersiowy i lędźwiowy), bólu zwyrodnieniowego stawów, neuralgii nerwów obwodowych, a nawet rwy kulszowej. Przeciwskazaniem dla stosowania termolezji są: niewydolność serca, ciąża oraz zmiany zapalne skóry. Wykonywane zabiegi, to:

 • Termolezja twarzowego nerwu trójdzielnego (neuromodulacja falami radiowymi),
 • Termolezja nerwu językowo-gardłowego (neuromodulacja falami radiowymi),
 • Termolezja nerwu usznego wielkiego (neuromodulacja falami radiowymi),
 • Termolezja potyliczna (neuromodulacja falami radiowymi),
 • Termolezja zwoju nieparzystego (neuromodulacja falami radiowymi),
 • Termolezja zwoju skrzydłowo-podniebiennego (neuromodulacja falami radiowymi),
 • Termolezja cieśni nadgarstka (neuromodulacja falami radiowymi),
 • Termolezja rowka nerwu łokciowego (neuromodulacja falami radiowymi).

nukleoplastyka w odcinku szyjnym lub lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa

Nukleoplastyka, to alternatywa dla klasycznych operacji kręgosłupa. Jest to mało inwazyjna metoda stosowana przez neurochirurgów w początkowej fazie choroby kręgosłupa, kiedy zmiany nie są jeszcze mocno zaawansowane. Zabieg ma na celu zmniejszenie odczuwania bólu i poprawę komfortu życia. Stosowany jest w leczeniu m.in. dyskopatii. Metoda polega na zmniejszeniu rozmiarów uszkodzonego krążka międzykręgowego, w celu zmniejszenia ciśnienia panującego w uszkodzonym fragmencie kręgosłupa. Nukleoplastyka wykonana jest poprzez precyzyjne wkłucie, przez które neurochirurg wprowadza elektrodę. Następnie tkanka poddana jest działaniu energii termicznej, w celu wywołania jej obkurczenia. Efektem zabiegu jest ustąpienie dolegliwości bólowych przy minimalizacji ryzyka wystąpienia efektów ubocznych oraz infekcji.

Disc FX

Metoda leczenia przepukliny dyskowej, czyli tzw. dyskopatii. Schorzenie to polega na wybrzuszeniu jądra miażdżystego dysku na skutek uszkodzenia jego zewnętrznych struktur. Powoduje nacisk na nerwy skutkujący bólem kręgosłupa lub drętwieniem kończyn. System Disc-FX pozwala neurochirurgowi na usunięcie przepukliny dyskowej w mało inwazyjny sposób, bez zagrożenia uszkodzenia okolicznych tkanek. Stanowi alternatywę dla klasycznych operacji kręgosłupa. Pozwala na pomoc Pacjentom, dla których nieskuteczna okazała się terapia farmakologiczna i fizjoterapia.

Klasyczna operacja zespołu cieśni nadgarstka oraz zespołu rowka nerwu łokciowego

Zespół cieśni nadgarstka, to jedna z najczęstszych spotykanych neuropatii. Powstaje na skutek wykonywania ciągłych, powtarzalnych ruchów nadgarstka, wynikających najczęściej z wykonywanej pracy zawodowej. Często dotyka pracowników biurowych. Schorzenie objawia się bólem, drętwieniem lub mrowieniem nadgarstka, trudnościami z chwytaniem i zaciśnięciem ręki w pięść. Wynikają one z kompresji nerwu pośrodkowego w obrębie nadgarstka i wymagają interwencji chirurgicznej.

Zespół rowka nerwu łokciowego, to drugie pod względem częstości występowania schorzenie w obrębie kończyny górnej. Polega na przewlekłym podrażnieniu nerwu łokciowego, będącym m. in. następstwem przeciążenia, uderzenia, choroby zwyrodnieniowej. Skutkuje wystąpieniem bólu, który nasila się w czasie ruchu. Jeśli leczenie zachowawcze nie przynosi rezultatu, zaleca się przeprowadzenie zabiegu operacyjnego. Jego wynik zależy od stopnia zaawansowania choroby. Najczęściej Pacjent odczuwa znaczącą poprawę i ustąpienie dolegliwości.

Stabilizacja międzykolczysta

Zabieg stabilizacji międzykolczystej polega na umieszczeniu implantu pomiędzy sąsiadującymi wyrostkami kolczystymi kręgów, który ma na celu rozwarcie i zmniejszenie ucisku na nerwy oraz odciążenie dysku. Zabieg stosowany jest u osób z objawami stenozy czyli zwężenia kanału kręgowego, spowodowanego przerostem tkanek miękkich. Schorzenie objawia się często bólem nasilającym się podczas ruchu, a słabnącym w trakcie spoczynku. Stabilizacja międzykolczysta dokonywana jest w znieczuleniu ogólnym.

Mikrodyskoidektomia

Zabieg przeprowadzany w przypadku przepukliny jądra miażdżystego krążka międzykręgowego, w obliczu nieskuteczności leczenia zachowawczego i utrzymującego się silnego bólu. Usunięcie przepukliny kręgowej dokonywane jest w znieczuleniu ogólnym przez niewielkie nacięcie w obrębie kręgosłupa. Zastosowanie specjalnych rozwieraczy, pozwala neurochirurgowi na dotarcie do kanału kręgowego i usunięcie przepukliny dysku. Niekiedy dodatkowo wszczepiony zostaje implant w postaci stabilizatora międzykolcowego, który pomaga w zachowaniu odpowiedniej przestrzeni pomiędzy kręgami.

Wertebroplastyka

Jest to zabieg polegający na wzmocnieniu uszkodzonej kości poprzez podanie specjalnego cementu lub kleju kostnego. Wypełnione miejsce uzyskuje twardość niejednokrotnie większą niż w pozostałych zdrowych kręgach. Wskazaniem do wertebroplastyki są schorzenia powodujące wystąpienie uszkodzeń w obrębie kręgu, takich jak osteoporoza, choroba nowotworowa. Zabieg przeprowadza się także w przypadku uszkodzeń mechanicznych. Dzięki usztywnieniu i stabilizacji kręgu, poprawia się komfort życia Pacjenta. Preparat podany zostaje przy pomocy precyzyjnie aplikowanej igły.

Endoskopowe odbarczenie czyli dekompresja kanału kręgowego

Metoda wykorzystywana w leczeniu stenozy, czyli zwężenia kanału kręgowego. Choroba skutkuje bólem i drętwieniem w obrębie kończyn dolnych, utrudniającym chodzenie. W przypadku kiedy leczenie zachowawcze nie przynosi rezultatu, przeprowadza się interwencję chirurgiczną. Zastosowanie metod endoskopowych pozwala na minimalizację ryzyka wystąpienia powikłań oraz infekcji pooperacyjnych. Endoskopowy zabieg odbarczania stenozy pozwala lekarzowi na całkowite lub częściowe usunięcie przerośniętych więzadeł żółtych lub torebki stawowej, które uciskają na nerwy. Pacjenci są pionizowani już kilka godzin po przeprowadzeniu zabiegu i niemal od razu odczuwają poprawę.

Kyphoplastyka

Kyphoplastyka, to małoinwazyjny zabieg mający na celu nastawienie i wzmocnienie kręgów w przypadku złamań pourazowych. Kyphoplastyka nie tylko pozwala zredukować dolegliwości bólowe, ale także zapobiega zapadaniu się kręgów. Zabieg polega na wprowadzeniu do kręgu specjalnego balonu napełnianego cieczą. Podczas wypełniania, złamane elementy kręgu wracają na właściwą pozycję. Następnie uzyskaną przestrzeń wypełnia się specjalną masą. Pozwala to na zrośnięcie i ustabilizowanie kości.

Discektomia i mikrodiscektomia

Discektomia, to jedna z najczęstszych procedur w neurochirurgii. Zabieg polega na wycięciu krążka międzykręgowego, czyli tzw. dysku. Usunięciu nie podlega jednak cały krążek, a tylko jego wewnętrzna część, która naciskając na nerwy, powoduje promieniowanie bólu do kończyn. Zabieg poprzedza badanie rezonansem magnetycznym i terapia farmakologiczna. Dopiero jej nieskuteczność i nieustępujące dolegliwości, są wskazaniem do przeprowadzenia discektomii.

Mikrodiscektomia, to mniej inwazyjna odmiana zabiegu, stosowana w niektórych przypadkach. Jej celem jest odbarczenie ucisku na korzeń nerwowy. W mikrodiscektomii wykorzystywane są mniejsze, specjalistyczne narzędzia o wysokim stopniu precyzyjności. Dzięki temu nie tylko blizna jest mniejsza, ale i powrót do zdrowia szybszy.

Neuromodulacja falami radiowymi

Zabieg polega na podgrzaniu nerwów powodujących dolegliwości bólowe za pomocą fal radiowych. Emitowane są one przy użyciu specjalnej elektrody. Dzięki działaniu fal, zmienia się przewodnictwo w nerwie i następuje wyłączenie przewodnictwa bólu. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. Podczas wykonywania czynności lekarz komunikuje się z Pacjentem. Neuromodulacja jest odmianą termolezji. Zwana jest również pod nazwą: termolezja pulsacyjna. Stosuje się ją w przypadku kiedy Pacjent nie powinien być poddany zabiegowi klasycznej termolezji RF. Ta metoda jest często skuteczna w leczeniu rwy kulszowej czy neuralgii nerwów obwodowych. Pamiętać należy, że zarówno termolezja, jak i neuromodulacja nie leczą źródła bólu, a jedynie czasowo niwelują jego odczuwanie.

Neuroliza

Neuroliza jest to małoinwazyjny zabieg stosowany w leczeniu silnego, nieprzemijającego bólu, którego nie udało się zwalczyć przy wykorzystaniu alternatywnych metod leczenia zachowawczego. Metoda polega na całkowitym i nieodwracalnym zniszczeniu przewodnictwa nerwowego pomiędzy konkretnymi tkankami, a kręgosłupem przy pomocy substancji chemicznych. Mogą to być alkohol etylowy, glicerol lub fenol. Neuroliza daje natychmiastowy efekt w postaci eliminacji dolegliwości bólowych. Metoda stosowana jest często w przypadku nowotworów, np. raka trzustki.

Najnowszeaktualności

Cennik

Ostateczna cena zostanie przedstawiona po konsultacji medycznej. Podane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Podanie blokady do kręgosłupa nadtwardówkowej (zabiegi wykonywane na bloku operacyjnym w znieczuleniu miejscowym pod kontrolą aparatu RTG z ramieniem C)

Cena: od 3 000 zł

Podanie blokady twarzowego nerwu trójdzielnego (zabiegi wykonywane na bloku operacyjnym w znieczuleniu miejscowym pod kontrolą aparatu RTG z ramieniem C)

Cena: od 3 000 zł

Podanie blokady międzyżebrowej (zabiegi wykonywane na bloku operacyjnym w znieczuleniu miejscowym pod kontrolą aparatu RTG z ramieniem C)

Cena: od 3 000 zł

Podanie blokady nerwu językowo-gardłowego (zabiegi wykonywane na bloku operacyjnym w znieczuleniu miejscowym pod kontrolą aparatu RTG z ramieniem C)

Cena: od 3 000 zł

Podanie blokady nerwu usznego wielkiego (zabiegi wykonywane na bloku operacyjnym w znieczuleniu miejscowym pod kontrolą aparatu RTG z ramieniem C)

Cena: od 3 000 zł

Podanie blokady potylicznej (zabiegi wykonywane na bloku operacyjnym w znieczuleniu miejscowym pod kontrolą aparatu RTG z ramieniem C)

Cena: od 3 000 zł

Podanie leku do stawu

Cena: od 150 zł

Podanie sterydu do kanału kręgowego przez rozwór kości krzyżowej

Cena: od 3 500 zł

Neuromodulacja falami radiowymi

Cena: od 5 000 zł

Mikrodiscektomia

Cena: od 18 000 zł

Termolezja twarzowego nerwu trójdzielnego

Cena: od 4 000 zł

Termolezja nerwu językowo-gardłowego

Cena: od 4 000 zł

Termolezja nerwu usznego wielkiego

Cena: od 4 000 zł

Termolezja potyliczna

Cena: od 4 000 zł

Termolezja zwoju nieparzystego

Cena: od 4 000 zł

Termolezja cieśni nadgarstka

Cena: od 4 000 zł

Termolezja rowka nerwu łokciowego

Cena: od 4 000 zł

Termolezja zwoju skrzydłowo-podniebiennego

Cena: od 4 000 zł

Neuroliza

Cena: od 3 000 zł