Poszukujemy nowego członka zespołu – PIELĘGNIARKI ANESTEZJOLOGICZNEJ

Centrum Medyczne Alfamedica Silesia North to miejsce gdzie wokół wielospecjalistycznego ambulatorium i Szpitala Jednego Dnia skupia się wiele dziedzin medycznych. Tym razem poszukujemy nowego pracownika na stanowisko PIELĘGNIARKI ANESTEZJOLOGICZNEJ

PIELĘGNIARKA ANESTEZJOLOGICZNA

Wymagania:

 • niezbędne uprawnienia do wykonywania obowiązków pielęgniarki anestezjologicznej (aktualne prawo do wykonywania zawodu)
 • doświadczenie w pracy na bloku operacyjnym przy znieczuleniach
 • dobra organizacja pracy
 • wysoka kultura osobista
 • samodzielność i dobre umiejętności organizacyjne
 • mile widziana umiejętność obsługi pakietu Open Office lub MS Office (Word, Excel)

Zakres obowiązków:

 • asysta i współpraca z anestezjologiem przy znieczuleniach
 • opieka nad pacjentem
 • współpraca z lekarzem
 • pomoc w pracach administracyjnych
 • dbanie o wizerunek firmy

Oferujemy:

 • umowę o pracę (najlepiej pełny etat)
 • prace w dynamicznie rozwijającej się placówce medycznej
 • pakiet dodatkowych profitów
 • komfortową pracę w prywatnej placówce

Zgłoszenie aplikacyjne prosimy przesyłać na adres praca@alfamedica.med.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Do dokumentów aplikacyjnych prosimy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Alfamedica Sp. z o.o. moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych kandydatów do pracy:

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Alfamedica Sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie (42-218), przy ul. Kilińskiego 166 (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: Alfamedica Sp. z o. o. ul. Kilińskiego 166, Częstochowa 42-218
– przez e-mail: zaneta.antonska@alfamedica.med.pl
– telefonicznie: +48 34 314 71 07, +48 504148201

2. Inspektor ochrony danych osobowych
Administrator powołał Inspektora danych osobowych z którym możesz się skontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: Alfamedica Sp. z o. o. ul. Kilińskiego 166, Częstochowa 42-218
– przez e-mail: krzysztof.wrona@alfamedica.med.pl
– telefonicznie: +48 34 314 71 07, +48 781 754 455

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
• ocenić Twoje kwalifikacje i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz
• wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
• Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
• Niezbędność przetwarzania danych do zawarcia umowy (w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej)
• Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV lub liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a także w przypadku, gdy wyraziłeś chęć wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach.
• Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

4. Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz. Dane będą usuwane niezwłocznie w terminie dostosowanym do naszych możliwości technicznych i organizacyjnych. Jeśli przejdziesz rekrutację, twoje dane będą przetwarzane na podstawie zawartego stosunku pracy lub w oparciu o umowę cywilnoprawną oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
W przypadku jeżeli wyraziłeś zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, Twoje dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od chwili ich zebrania.

5. Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:
• naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
Wskazani odbiorcy co do zasady znajdują się na terytorium Polski. W przypadku konieczności przekazania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, odbędzie się to zgodnie z poszanowaniem zasad wynikających z RODO.

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (o ile podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda) ,
b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
h. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej ).
Prawo wycofania zgody W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV lub w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres e-mailowy.

Comments are closed.