Mateusz Bednarczyk Alfamedica


Radosław
Kurzelowski

lekarz kardiolog

Dział:

Kardiologia

Rejestracja:

34 314 71 07 lub 781 754 455 

Godziny przyjęć:

informacja w Rejestracji

Doktor Radosław Kurzelowski pracuje w Klinice Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach – Ochojcu. Jednocześnie realizuje pracę naukową na Wydziale Lekarskim w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, prowadząc przy tym zajęcia dla studentów kierunku lekarskiego.

Na dorobek naukowy doktora Kurzelowskiego składa się szereg opracowań oryginalnych, publikowanych m.in. w wiodących czasopismach kardiologicznych o światowej renomie.  Zainteresowania naukowe Pana Doktora dotyczą możliwości interwencyjnego leczenia choroby wieńcowej, wad strukturalnych serca oraz elektro-mechaniki lewej komory mięśnia sercowego.

Beneficjent Programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz nagrody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Członek: Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK.