Ultradźwiękowe leczenie złamań kości

Złamanie kości może przytrafić się każdemu. Kiedy to się przytrafi, zazwyczaj przez najbliższe kilka tygodni musimy szczególnie uważać na złamane miejsce, unikać sportu, a nawet nie możemy sobie pozwolić na ulubioną pozycję w trakcie snu. Zrastanie się kości nie trwa niestety kilka dni. Można jednak przyspieszyć ten proces, bez konieczności długotrwałej i wymuszonej przyjaźni z gipsem. Szybszy powrót do poprzednich zajęć jest możliwy dzięki ultradźwiękowemu systemowi przyspieszającemu leczenie złamań kości Exogen. Jest to urządzenie aktywujące na wszystkich etapach biologiczny proces gojenia na poziomie molekularnym. Dzięki pulsacyjnym emitowaniu ultradźwięków o niskim natężeniu, system pomaga przyspieszyć proces gojenia świeżych złamań kości. W przypadku niektórych złamań istnieje ryzyko, że nie zrosną się samoistnie. Exogen ma udowodnioną skuteczność leczenia niezrastających się złamań. Jest to istotne, ponieważ w tym przypadku pozwala uniknąć operacji zespolenia kości.

Leczenie złamań kości – jak działa Exogen

By zrozumieć w jaki sposób urządzenie Exogen oddziałuje na proces gojenia się złamań, musimy przyjrzeć się procesowi, jaki zachodzi w trakcie gojenia się złamań kości.
Gdy dochodzi do złamania, nasz organizm w naturalny sposób odpowiada stanem zapalnym. Prowadzi to do migracji komórek do miejsca urazu i powstania nowych naczyń krwionośnych. W pierwszej fazie miękkiej kostniny, włóknista substancja międzykomórkowa zastępuje martwą i uszkodzoną tkankę. W miejscu złamania tworzy się chrząstka, a na krawędziach kostniny rośnie kość. W kolejnej fazie twardej kostniny łączą się szczeliny złamania i mineralizują tkanki miękkie. Na koniec w wyniku przebudowy wygojonego złamania dochodzi do zastąpienia słabszej istoty gąbczastej mocniejszą zbitą kością. Chociaż ten naturalny proces zrostu kości zazwyczaj jest skuteczny, to gojenie może się opóźniać lub też nie występować w ogóle. To jest moment, w którym wkracza ultradźwiękowy system Exogen.

By wywołać taką aktywną odpowiedź leczniczą, emitowane pulsacyjnie ultradźwięki o niskim natężeniu przenikają przez skórę i tkanki miękkie, by dotrzeć do złamania. Gdy sygnał, trafia do komórek rozpoczyna się skupianie cząsteczek powierzchniowych zwanych integrynami, co zapoczątkowuje proces organizacji cytoszkieletu oraz prowadzi do powstawania nowych naczyń krwionośnych. W efekcie komórki macierzyste szybciej różnicują się w chondrocyty i osteoblasty.
W jaki sposób Exogen działa na poziomie molekularnym? Urządzenie prowadzi do zwiększania produkcji enzymu COX-2 w miejscu złamania. Ten enzym jest niezbędny do produkcji prostaglandyny PGE2, która ma krytyczne znaczenie w procesie naprawy kości:

  • prowadzi to do przekształcenia komórek macierzystych w osteoblasty i chondrocyty,
  • zwiększa stężenie czynników wzrostu takich jak czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego VEGF, który stymuluje wzrost nowych naczyń krwionośnych,
  • stymuluje produkcję białek morfogenetyczne niezbędnych w procesie tworzenia nowej kości,
  • zwiększa mineralizację — gęstość mineralną kości.

Wskazania do leczenia złamań kości

Leczenie systemem EXOGEN powinno być poprzedzone konsultacją lekarską, aby ustalić ilość zabiegów oraz zaznaczyć miejsce umieszczenia głowicy. Kiedy złamanie jest już ustabilizowane, można rozpocząć leczenie ultradźwiękowym systemem Exogen. Wskazaniem do leczenia jest:

  • przyspieszenie zrostu świeżych złamań,
  • leczenie w przypadku braku zrostu kostnego lub w przypadku zrostu opóźnionego,
  • leczenie złamań z przeciążenia oraz wynikające z uprawiania sportu,
  • przyspieszanie zrostu po operacjach tkanki kostnej i osteotomiach,

Efekty działania Exogen

leczenie złamań kości - skuteczność

Skuteczność leczenia złamań kości ultradźwiękowym systemem EXOGEN

Emitowany przez ultradźwiękowy system Exogen sygnał skutecznie przyspiesza działanie czynników przyspieszających zrost kości. Badania kliniczne pierwszej fazy wykazały, że urządzenie przyspieszyło proces gojenia świeżych złamań o 38% i udowodniły wygojenie 86% niezrastających się złamań przy zaledwie 20 min jego stosowania dziennie. W przypadku gojenia złamań wysokoenergetycznych, współczynnik gojenia wynosi aż 89%. Zabieg jest wyjątkowo prosty, nie wymaga skomplikowanej procedury. Dla pacjentów oznacza to, że złamanie nie musi oznaczać przykrych i długotrwałych konsekwencji.

Wspomaganie leczenia systemem Exogen pozwala szybciej wrócić do zwykłych zajęć, a w przypadku niezrastających się kości uniknąć operacji. W końcu nie ma nic przyjemnego w unieruchomieniu gipsem przez kilka kolejnych dni.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z systemu Exogen odsyłamy na stronę Poradni Ortopedycznej.

Comments are closed.