Echo serca w Alfamedica

Poradnia kardiologiczna Alfamedica poszerza zakres swoich usług. W poradnii można już wykonać badanie echo serca.

Echokardiografia jest badaniem, które pozwala na ocenę przepływu krwi i dużych naczyń krwionośnych oraz pozwala ocenić funkcjonowanie jam i zastawek serca. Badanie odbywa się za pomocą ultradźwięków i jest bezinwazyjne i całkowicie bezpieczne dla pacjenta.

Co to jest echo serca?

Echo serca to potoczna nazwa Echokardiografii serca. Samo badanie jest bezpieczne i nieinwazyjne, dzięki czemu można je wielokrotnie powtarzać. Jest to rodzaj diagnostyki obrazowej. W trakcie badania wykorzystywane są fale ultradźwiękowe, które odbijając się od badanej tkanki, dają obraz na monitorze urządzenia. Dzięki temu lekarz kardiolog ma dokładny wgląd w budowę mięśnia sercowego i naczyń krwionośnych. Echo serca pozwala na wykrycie ewentualnych wad w budowie anatomicznej, ocenę skurczów mięśnia, przepływu krwi w naczyniach krwionośnych, pracy zastawek, a także innych parametrów niezbędnych kardiologowi do oceny pracy serca.

Echokardiografię zazwyczaj zaleca się, kiedy lekarz kardiolog zaobserwuje nieprawidłowości, które wymagają diagnostyki pod kątem chorób serca. Takim wskazaniem może być: nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa oraz choroba zakrzepowo-zatorowa, wada zastawek, przebyty zawał serca lub udar mózgu. Wskazaniem do badania są także niewyjaśnione omdlenia, zaburzenia rytmu serca lub szmery w sercu.

Badanie przeprowadza lekarz kardiolog, a do badania nie trzeba się przygotowywać w szczególny sposób.

Echo serca – jak interpretować wynik?

Badanie echo serca mierzy tzw. frakcję wyrzutową (EF), która służy ocenie pracy serca. EF wskazuje w procentach ilość krwi pompowanej w trakcie skurczu mięśnia sercowego. Lewa komora serca u zdrowej osoby powinna wynosić przynajmniej 6-65% końcoworozkurczowej objętości. Inna wartość może wskazywać na nieprawidłowości takie jak nadciśnienie czy nieprawidłowa praca zastawek.
Interpretacja wyniku badania echokardiograficznego nie jest zadaniem łatwym, jest zależna od wielu czynników i dlatego powinien się tym zająć lekarz specjalista. Każda wątpliwość powinna być dokładnie zbadana i skonsultowana z lekarzem kardiologiem.

Wszystkich pacjentów zainteresowanych badaniem echokardiografii (echo serca) zapraszamy do poradni kardiologicznej lub kontaktu z naszą placówką.

Comments are closed.