CO ROZUMIEMY PRZEZ POJĘCIE NADCIŚNIENIE TĘTNICZE?

Nadciśnienie tętnicze jest schorzeniem układu krążenia, a więc systemu odpowiedzialnego za przepływ krwi w naszym organizmie, którego centralnym elementem jest serce. Organ ten pompując krew, umożliwia zasilenie całego organizmu w niezbędny do życia tlen oraz substancje odżywcze. Tłoczenie krwi możliwe jest dzięki naprzemiennym skurczom i rozkurczom serca. Ciśnienie krwi, to nacisk jaki wywiera ona na ścianki tętnic, mierzony w milimetrach słupa rtęci (mm Hg). Pomiarowi podlega zarówno ciśnienie podczas skurczu jak i rozkurczu. W myśl przyjętych zasad, za prawidłowe uznaje się ciśnienie w przedziale 120-129 mm Hg (ciśnienie skurczowe) oraz 80-84 mm Hg (ciśnienie rozkurczowe). W przedziałach 130-139 mm Hg oraz 85-89 mm Hg mamy do czynienia z tzw. ciśnieniem prawidłowym wysokim. Jeżeli ciśnienie krwi, stwierdzone na podstawie pomiarów dokonywanych z kilkudniowym lub kilkutygodniowym odstępem czasu, przyjmuje wartości wyższe, mamy do czynienia ze schorzeniem zwanym nadciśnieniem tętniczym.

PRZYCZYNY WYSTĄPIENIA NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO

Schorzenie może wynikać z wielu czynników, wśród których wymienić należy chociażby otyłość, podeszły wiek, nieprawidłową dietę, czy też skłonności dziedziczne. Nadciśnienie tętnicze może również być objawem innych chorób, niekoniecznie dotykających bezpośrednio układu krążenia. Wartym zaznaczenia, jest również fakt, że problemy ciśnieniowe spotykają statystycznie co trzecią osobę w wieku powyżej 80-tego roku życia. Możemy więc stwierdzić, że są stosunkowo powszechne.

DIAGNOSTYKA I LECZENIE

Nadciśnienie tętnicze w początkowym etapie może nie dawać żadnych objawów lub też powodować symptomy, które trudno będzie jednoznacznie utożsamić z tym problemem np. bóle głowy. Nieleczone może jednak prowadzić do zawału serca, udaru mózgu lub uszkodzeń narządów wewnętrznych.
Dla poprawnej diagnozy, niezbędne jest nie tylko wykonywanie częstych pomiarów ciśnienia tętniczego, ale przede wszystkim regularne wizyty u lekarza. Właściwym miejscem do tego będzie Poradnia Leczenia Nadciśnienia. Lekarz może dokonać szeregu badań, niezbędnych dla potwierdzenia diagnozy oraz prowadzenia dalszego leczenia. Szczególnie istotne będzie tutaj wykonanie tzw. Echo Serca, czyli echokardiografii, która pozwoli ocenić pracę komór, zastawek i naczyń krwionośnych. Hipertensjolog może również zlecić 24-godzinny pomiar ciśnienia z wykorzystaniem automatycznego przyrządu o nazwie Holter.

Postawienie diagnozy, umożliwi przeprowadzenie skutecznej terapii farmakologicznej, która może doprowadzić do trwałego obniżenia ciśnienia krwi. Pamiętać należy jednak o stałej kontroli ze strony specjalisty, który prowadził będzie leczenie, w taki sposób, aby nie powodowało ono niepożądanych efektów oraz nie kolidowało z innymi równolegle przechodzonymi terapiami.
Poradnia Leczenia Nadciśnienia, działająca na terenie Centrum Medycznego AlfaMedica udziela pomocy osobom z problemami dotyczącymi ciśnienia krwi. W celu umówienia wizyty, prosimy o kontakt pod numerem 781 754 455.

Comments are closed.