Przewlekła obturacyjna choroba płuc – Poradnia Pulmonologiczna

Przewlekła obturacyjna choroba płuc, to trzeci na świecie najczęstszy powód zgonów. Szacuje się, że w Polsce cierpi na nią blisko 2,5 mln osób, ale nie wszyscy zostali zdiagnozowani. Schorzenie powoduje ograniczenie przepływu powietrza, będąc zwykle następstwem nałogowego palenia papierosów.

Dolegliwość występuje najczęściej u osób po 40 roku życia i związana jest z nałogowym paleniem tytoniu. W wyniku narażenia płuc na długotrwałe i szkodliwe warunki, następuje przewlekłe zapalenie oskrzeli, często połączone z rozedmą płuc. W wyniku tego przepływ powietrza zostaje znacząco ograniczony, pojawia się kaszel i duszności nawet przy najmniejszym wysiłku. Co gorsza zmiany te nie są całkowicie odwracalne i narastają wraz z wiekiem i kolejnymi przebytymi infekcjami. Negatywne skutki choroby potrafią ujawnić się również w innych narządach, niezwiązanych bezpośrednio z procesem oddychania.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc – diagnostyka

Zdiagnozowanie choroby, może nastręczać pewnych problemów, ponieważ w początkowym stadium rozwoju, trwającym nieraz latami, nie daje ona żadnych objawów. Pojawiające się niepokojące symptomy w postaci kaszlu, duszności, świszczącego oddechu, świadczą o zaawansowanym stadium. Z uwagi na powiązanie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc z paleniem tytoniu (do 90% chorych pali lub paliło papierosy), zaleca się wizyty u specjalisty chorób płuc dla osób, które miały związki z tym nałogiem. Właściwe rozpoznanie choroby wymaga przeprowadzenia badań takich jak rentgen płuc oraz spirometria. Na ich podstawie lekarz pulmonolog może dokonać diagnozy i określić stopień zaawansowania choroby.

Spirometria

Spirometria, to podstawowe narzędzie diagnostyczne w chorobach płuc i układu oddechowego. Urządzenie mierzy nie tylko objętość płuc, ale także szybkość przepływu powietrza, szczególnie w pierwszej sekundzie tzw. natężonego wydechu. Wyniki porównuje się z normami dotyczącymi zdrowego człowieka i na tej podstawie określa stopień zmniejszenia przepływu powietrza. Pozostałe przydatne w diagnozie badania, to gazometria określająca ilość tlenu i dwutlenku węgla we krwi oraz pulsoksymetria, mierząca zawartość tlenu.

Leczenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

Wywiad i przeprowadzone przez pulmonologa kompleksowe badania pozwalają na dokonanie diagnozy i rozpoczęcie leczenie. Na ogół przyjmuje ono formę farmakologiczną. Leki wziewne mają na celu poprawić przepływ powietrza w płucach oraz złagodzić objawy, takie jak kaszel i duszności. Rozszerzają one oskrzela, zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia zaostrzeń choroby i ułatwiają oddychanie. U niektórych pacjentów zachodzi konieczność przeprowadzenia interwencji chirurgicznej, w ramach której usunięciu podlegają pęcherze rozedmowe nie biorące udziału w oddychaniu, co pozwala na rozprężenie pozostałego fragmentu płuc.

Przewlekła, obturacyjna choroba płuc to niebezpieczna, śmiertelna choroba, która rozwija się w ukryciu i rzadko daje się w pełni wyleczyć. Dotyczy głównie osób palących papierosy, które powinny zbadać stan swoich płuc, w celu określenia, jakie spustoszenia wywołał nałóg. Wizyty u specjalisty chorób płuc w Poradni Pulmonologicznej Alfamedica, umówić można pod numerem: 781 754 455

Comments are closed.