Udar mózgu – zapobieganie, objawy, leczenie – Poradnia Neurologiczna Alfamedica Częstochowa

Szacuje się, że udar mózgu może dotknąć nawet co szóstego mieszkańca naszej planety. W Polsce stwierdza się udar u koło 80 tys. osób w skali roku. Tylko szybka pomoc może uchronić przed zgonem lub trwałym niedowładem części ciała. Zapobieganie, diagnozowanie i leczenie udaru mózgu, to jedne z największych wyzwań przed którymi staje współczesna neurologia.

Udar mózgu, wywoływany jest nagłym zaburzeniem krążenia krwi. Może ono przybrać charakter niedokrwienny (blisko 80% przypadków) oraz rzadszy, krwotoczny. Pierwszy z nich spowodowany jest zatrzymaniem dopływu krwi do mózgu. Drugi natomiast wynika z rozerwania naczyń krwionośnych w mózgu, w skutek czego zniszczeniu ulegają okoliczne tkanki. W terminologii medycznej, wyróżnia się także tzw. mikroudar. Jest to niedokrwienie przemijające i najczęściej stanowi ostrzeżenie, o zbliżającym się w najbliższych dniach udarze właściwym.

Objawy udaru mózgu.

Najczęstszym objawem jest połowiczny niedowład ciała, wynikający z faktu, że zaburzenie krążenia krwi dotyka jednej z półkul naszego mózgu. Niedowład przekłada się bezpośrednio na problemy z motoryką, mimiką, a także zaburzeniami mowy. Mogą się również pojawić problemy z widzeniem, utrzymaniem równowagi, czy bóle głowy. Osoba dotknięta niedokrwieniem lub krwotokiem mózgu, często ma charakterystycznie, asymetrycznie opuszczony kącik ust i dolnej części twarzy. W następstwie udaru, pojawić mogą się napady padaczkowe, otępienie, zaburzenia emocjonalne, problemy z pamięcią oraz inne nieprawidłowości w pracy organizmu.

Przyczyny wystąpienia udaru.

Spośród najbardziej powszechnych przyczyn, wymienić należy nadciśnienie tętnicze i wiek, choć zdarzają się przypadki również wśród ludzi młodych. Znaczenie mają także płeć (udary częściej dotykają kobiet) oraz czynniki genetyczne. Prawdopodobieństwo wystąpienia udaru mózgu zwiększa się też u osób nadużywających alkohol, palących papierosy, cierpiących na otyłość, cukrzycę, bezdech senny, czy choroby naczyniowe.

Postępowanie z osobą dotkniętą udarem mózgu

Osoba, ze zdiagnozowanym udarem, powinna jak najszybciej uzyskać pomoc neurologiczną. Lekarze wykonują niezbędne badania, takie jak tomografia komputerowa, czy USG dopplerowskie mające na celu sprawdzenie drożności tętnic szyjnych. Podawane są leki przeciwzakrzepowe. Szybkie podjęcie leczenia, zanim komórki w mózgu zaczną obumierać z niedotlenienia, nie tylko ratuje życie, ale często w połączeniu z rehabilitacją, skutkuje odzyskaniem mowy i sprawności ciała.

W Centrum Medycznym Alfamedica w Częstochowie działa zarówno Poradnia Neurologiczna jak i Poradnia Kardiologiczna. Wizyty umawiać można pod numerem telefonu: 781 754 455

Comments are closed.